Política de privacitat

De conformitat amb l´establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de BRILL 2000 SL con CIF B61771960 i domicili social situat a CESAR TORRAS 41 08205, SABADELL (BARCELONA), amb la finalitat d´atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, BRILL 2000 SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats mencionades.

BRILL 2000 SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, legal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es por això que BRILL 2000 SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per que aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin  inexactes.

D´acord amb els drets que li confereix a la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets de accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament del les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint  la seva petició a la direcció postal indicat més amunt o al correu electrònic info@brill2000.com.

Podrà dirigir-se a la Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.