Gestió Mediambiental

Ens sentim directament implicats en l’esforç de fer compatible el desenvolupament econòmic propi, el de l’empresa que ha contractat els nostres serveis i el de la nostra comunitat, amb la protecció del medi ambient i en el de preservar un entorn saludable i pròsper a futures generacions.

Per això ens comprometem en la implantació de millores mediambientals en totes les nostres activitats, especialment en aquelles que repercuteixen en: la cura de l’entorn, l’eficàcia en l’ús dels recursos i l’energia, el control i substitució de productes i de reciclar-los.

Entenem que una correcta gestió mediambiental ha d’incloure el control integral de tots els aspectes que puguin crear impactes mediambientals, en el nostre cas, especialment aquelles que afectin la protecció de l’entorn natural pròxim hi ha la conservació dels recursos naturals.

Per això la Direcció General de la nostra empresa es compromet a:

• Implicar se directament en la gestió mediambiental

• Garantir el compliment de tots els requisits normatius relacionats amb el medi ambient que afectin a la nostra activitat.

• Revisar i actualitzar periòdicament la política i els objectius del nostre sistema mediambiental.

• Revisar la pràctica mediambiental dels nostres proveïdors fomentant l’adopció de criteris mediambientals, especialment pel que fa a l’adquisició de productes i materials respectuosos amb el medi ambient.

• Implantar mesures necessàries per evitar o reduir impactes mediambientals a l’atmosfera, aigua i sòl.

• Protegir els valors naturals i paisatgístics de l’entorn.

• Sensibilitzar al personal sobre la responsabilitat assumida en relació amb el medi ambient, proporcionant-los la formació necessària.

• Mantenir informats als nostres clients de la nostra política mediambiental.

Per l’aplicació dels principis establerts en aquesta política, es desenvoluparan plans d’actuació, objectius i metes que permetin una millora contínua.

Deixis aconsellar

Li resoldrem qualsevol dubte en tot moment.
Contaci