Normativa legal

Les lleis i normes que regulen l’activitat de les empreses del sector tenen un compliment escrupolós per part de la nostra empresa (Contractació i subcontractació, Llei General Tributària, Seguretat Social, Prevenció de Riscos, Conveni Col·lectiu, Responsabilitat Civil, Protecció de Dades…..etc.).

Tingui present que vostè és el responsable solidari dels incompliments de les lleis i normes en què puguin incórrer els empresaris en qui vostè ha confiat.

Exigeixi la documentació necessària (Pòlissa de Responsabilitat Civil, Garantia de Pagament de Seguretat Social i Tributs, etc.) que li doni la seguretat de parlar amb un interlocutor vàlid.

Deixis aconsellar

Li resoldrem qualsevol dubte en tot moment.
Contacti