Servei Qualitat

La qualitat la interpretem en Brill 2000  com la satisfacció plena del client, neteja perfecta, actitud aportada pel personal basada en la seva adequada selecció formació i la seva intensa capacitat,  tot acompanyat d’una elegant uniformitat, adequada supervisió i control dels treballs.

Aconseguir i mantenir esdevé un imperatiu i un deure sobretot moral i ens comprometem en aquest objectiu utilitzant els més avançats mètodes i els programes més idonis d’acord amb l’anàlisi que hem realitzat de les característiques de la seva empresa.

Deixis aconsellar

Li resoldrem qualsevol dubte en tot moment.
Contacti