Incrementa el treball en el sector de la neteja

Ousourcing1

 

Durant aquests anys de crisis el sector de la neteja s´ha vist molt afectada amb la disminució de contractes tant en el sector públic com el privat.

La perdua de més de 100.000 lloc de treball han fet que el sector es trobi en una situació díficil.

S´espera per aquest 2015 un canvi de tendència, s´ha valorat una millora. S´espera un increment del  15% d´increment de contractes i com a conseqüència de llocs de treball.