Com mantenir la lluento dels seus mobles

Al llarg dels anys els mobles perden la seva lluento com mantener-ho como el primer día. Brill 2000 com empresa de neteja  li donarà un consell per que el moble sembli com el primer dia. Agafi 2 mesures         d´ oli per una de limona.  Aplíqui-ho amb una baieta humida i fregui amb energia. Deixi secar al cap d´ una estona  el seu moble recuperarà la lluento.