Reducció de químics per una neteja més ecológica

Reducció de químics per una neteja més ecológica

Un dels aspectes que distingeixen a Brill 2000 en l´ àmbit de les agències de neteja  a Barcelona és la ferma aposta que realitzem per reduir l´ impacte ecològic dels serveis que prestem. No hi ha dubte  que en els més diversos sectors d´ activitat existeix  una demanda cada vegada mes gran el voltant  de la introducció de mètodes més sostenibles. Això va el torn de la mà de l´ innovació tecnològica, en el sentit de buscar noves solucions que permetin continuar oferint l’eficàcia desitjada a la vegada que es redueix la contaminació. En el nostre sector, gran part dels esforços se centren en reduir l’ús de productes químics.

Anem  a conèixer alguns dels medis punters que avui  per avui permeten un gran avanç en la eficiència i la sostenibilitat dels mètodes de neteja. Es tracta de tecnologies que nosaltres mateixos ja tenim en marxa i  dels que es beneficien els nostres clients en els diferents serveis que els prestem, on ens situem entre les empreses de neteja en Sabadell més avantguardistes.

Per exemple, una de las tècniques de gran interès que cada vegada guanyen més terreny es la termedesinfecció a 160º. Amb les màquines que nosaltres utilitzem, es aconsegueix un alt poder desinfectant a la hora d´ intervenir en estàncies afectades per diferents amenaces microbiològiques, por fongs o por substancies causants d´olors persistents. On abans potser  s’utilitzarien grans quantitats de químics, el vapor a aquesta temperatura permet actuar amb eficàcia sobre las més diverses superfícies tèxtils, així como vidres o grifaries.

Per la seva part, l´aigua ionitzada aporta també una més que eficaç capacitat desinfectant a la que és suma el poder desengreixant; tot això, sense efectes apreciables sobre el medi ambient. Aquesta solució la fem servir, per exemple, en multitud de paviments i superfícies varies de entorns industrials, oficines o edificis de serveis.

La apuesta por la ecología no se limita además a las tareas de higienizado propiamente dichas, sino que también se puede y se debe avanzar en este aspecto dentro de las labores complementarias con las que empresas como Brill 2000 aseguramos una imagen impecable en cualquier estancia. Hablamos, por ejemplo, del abrillantado ecológico. Los medios de los que disponemos nos habilitan ya para poder dotar a las superficies de terrazo o mármol de ese brillo encantador que se desea para cada día sin tener que emplear nada más que agua.