La neteja del pàrquing en una comunitat de veïns

La neteja del pàrquing en una comunitat de veïns

La neteja del pàrquing de una comunitat de veïns pot convertir-se en missiu impossible si no s´acudeix a una agencia de neteja a Barcelona com la nostre. Donada la brutícia que acumulen els pàrquings i el complexa que resulta la seva eliminació, es necessari utilitzar maquinaria i productes específics com els que fem servir a Brill 2000. A continuació t´expliquem com realitzem aquest treball de neteja i desinfecció de pàrquings.

Òbviament, en tot pàrquing comunitari existeixen parts de la neteja que resulta més senzilla como per exemple les portes d´accés, les escales, els passamans, l´ascensor (en el cas  que s´accedeixi a través d´ell)… Per netejar aquestes zones, a Brill 2000 utilitzarem els productes de neteja  habituals que utilitzem en altres parts de la comunitat de veïns com pot ser el portal o els replans de cada pis, per això creiem que no es necessari, aturar-nos molt més en aquest post.

Terres i columnes, les parts més complicades

On sí anem a profunditzar  és en altres parts que, a més de ser on es concentra la major quantitat de brutícia, resultant les més difícils de netejar. Comencem pels terres.

El terra de qualsevol pàrquing acumula una gran quantitat de brutícia a més de taques d’oli, grassa i fang que prové dels vehicles que entren i surten. El primer pas a seguir per procedir amb la seva neteja serà sol·licitar als veïns que retirin els seus automòbils del pàrquing durant les hores en les quals s’estarà portant a terme la neteja del terra.

Una vegada estigui lliure de vehicles, es necessari veure a quin tipus de terra ens hem d’enfrontar per aplicar els productes i utilitzar els mètodes més adequats. Per exemple, hi ha pàrquings els quals el terra està elaborat amb resina epoxi la qual requereix uns tractaments molt més específics que els terres d’aglomerat.

En qualsevol cas, el primer pas per aconseguir una bona neteja del terra d’un pàrquing és realitzar un escombrat general amb màquines industrials. En el cas de tractar-se d’un terra de resina epoxi s’ha de tenir molt de compte amb l’escombradora escollida ja que els seus raspalls poden fer malbé aquest tipus de material. Si es tracta d’un terra d’aglomerat ordinari, s’utilitza una escombradora elèctrica industrial similar a les que es poden veure en els processos de neteja viaria.

Una vegada s’hagi escombrat tot el terra, es necessari realitzar un fregat amb productes desinfectants que a més eliminen les taques d’oli que probablement hi hagi en aquesta superfície. El més habitual és utilitzar un detergent concentrat i un desengreixant que garantitzi una bona neteja, a excepció que es tracti d’un terra de resina epoxi. En aquest cas s’ha de recórrer a sabors neutres que no resultin tan agressius per aquest tipus de terres que, encara que són molt resistents, sí requereixen certes cures especials. En ambdós casos, a Brill 2000 recorrem a fregadores elèctriques que recorren tot el pàrquing per acabar amb la brutícia del terra.

Després d’unes hores d’assecat i permetent la presència de vehicles, faltaria per abordar la neteja de columnes, estructures i conductes de ventilació pels quals també utilitzarem maquinaria especial que elimini la pols, les teles d’aranyes i a més de brutícia que s’acumula en aquestes zones.

Com veus, no es tracta d’una tasca que puguin realitzar els veïns sinó que per aconseguir una bona neteja del pàrquing, sigui particular o d’una comunitat de propietaris, resulta imprescindible contractar els serveis d’una agencia de neteja a Barcelona com la nostra. Truca’ns i et farem arribar un pressupost sense compromís.