Avantatges de l´externalització dels serveis

Avantatges de l´externalització dels serveis

En el catàleg de serveis de la nostra companyia, una de les empreses de neteja a Sabadell, destaca un que serà de gran utilitat si en algun moment passes a gestionar una empresa o negoci: el outsourcing. Ens referim a la externalització de serveis. A continuació veiem les seves principals avantatges.

La primera i més evident es que amb un servei d´ outsourcing l´empresa contractant pot centrar els seus esforços en les activitats essencials del seu negoci. Oblidar-se del tema del conserge, el telefonista o el mosso de magatzem permet ocupar-se d´altres perfils més específics i relacionats amb l´actividad de l´empresa en qüestió. Dit d´una altre manera, s´incrementa l’eficiència i productivitat. A demés, externalitzant aquest tipus de serveis es converteixen despeses fitxes en despeses variables.

Optant pel outsourcing per alguns serveis que no siguin clau en una organització es pot estalvia temps de forma considerable, a demés d´esforç, ma d´obra, despeses d´operació, despeses de formació i capacitació, etc.

Això si, es te que contar amb un bon proveïdor d´outsourcing com Brill 2000 per tenir sempre la seguretat de que els processos de negoci s´escometen de forma eficient i amb ràpids temps de resposta. Dit d´una altre manera, amb el outsourcing pots estalviar-te eventuals problemes de gestió ja que ens encarreguem de gestionar a les persones que realitzin aquelles activitats externalitzades.

Al igual que hi ha moltes avantatges, hi ha un seguit de qüestions a tenir en conta per no tenir problemes amb l´externalització de serveis. Per exemple, si externalitzem la feina d´elaborar nòmines o feines de comptabilitat es te que ser molt cuidadors amb no vulnerar la confidencialitat de les dades importants de l´empresa. S´ha da procurar a demés que l´externalització no suposi una redundància en els processos de negoci. Es a dir, no es pot contractar un servei d´outsourcing per algo que ja estan fent treballadors propis de l’organització. Per descomptat, s´ha d’escollir empreses d´outsourcing de contrastada solvència i trajectòria. Encara que s’opta per l´externalització de determinat servei, no es pot perdre el control sobre la prestació de dit servei. En definitiva, prenen la decisió encertada, l’externalització de serveis no reporta més que beneficis.